Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus on toimia iäkkäiden ja muistisairaiden henkilöiden elin- ja asuinolosuhteiden parantamiseksi sekä heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa säilyttämiseksi ja edistämiseksi toimintakykyä ylläpitäen ja tukien.

Taloudellista voittoa tavoittelematta tarjota ensisijaisesti lahtelaisille, iäkkäille henkilöille asumis- ja hoivapalveluja täysihoitoperiaatteella, kehittää uusia palvelumuotoja sekä tehdä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

 

Arvot

Turvallisuus, yksilöllisyys, kodinomaisuus, virikkeellisyys, yhteisöllisyys