Laatu

 

JOHANNA-KODIN LAATU         
          
TOIMINTA-AJATUS         
Toimia iäkkäiden ja muistihäiriöisten henkilöiden elin- ja asuinolosuhteiden parantamiseksi sekä heidän fyysisen,         
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa säilyttämiseksi ja edistämiseksi.         
Taloudellista voittoa tavoittelematta tarjota ensisijaisesti lahtelaisille iäkkäille henkilöille asumis- ja hoivapalveluja         
täysihoitoperiaatteella, ylläpitää dementiaosastoa, kehittää uusia palvelumuotoja sekä tehdä yhteistyötä         
paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.         
ARVOT         
Yksilöllisyys, turvallisuus, kodinomaisuus, virikkeisyys, yhteisöllisyys         
MENESTYSTEKIJÄT         
Hyvä maine, hoivan taso, turvallisuus, virikkeisyys, yksilöllisyys         
Palvelujen tuottaminen riittävän alhaiseen hintaan, että itsemaksaville asiakkaille mahdollista         
PALVELUKUVAUS   ASUKKAAKSI  TYYTYVÄISYYS JA LAATU  
Tuettu asuminen, valvonta 24 h   Asukasperehdytyslomake  Tyytyväisyyskysely 1-2 v välein, - kysely itselle tai suunnitelmaan merkitylle ensimmäiselle lähiomaiselle -  
Tehostettu asuminen, hoiva 24 h (palveluseteli)   Turvallisuusohjeet  vastausten purku, toiminnan kehittäminen  
Tehostettu dementiasuminen, hoiva 24 h (palveluseteli)   HOPASU  Jatkuva palaute -laatikko, purku heti  
Loma-/lyhytaikaisasuminen, tuettu ja tehostettu (palveluseteli)   Vuokrasopimus  

Suullinen palaute, purku heti

Osasto- ja tiimipalaverit

Hoitoneuvottelut palvelusuunnitelmaan merkityn omaisen kanssa.

  
Ystäväpiiri-päiväryhmät   Palvelusopimus  Päivittäin henkilöstön kahvikeskustelut  
Omaishoidettavien päivätoiminta (palveluseteli)   Apteekki/lääkkeiden annosjakelu  asiakaspalautteista  
TYÖNTEKIJÄKSI      TYÖHYVINVOINTI  
Sairaanhoitaja 2, ei lomalla yhtä aikaa   Perehdytyslomake  

Hieroja työajalla

Työterveyshuolto ja sairaanhoitopalveluja

  
Perus- ja lähihoitajat   Tehtäväkuvaukset  Alennuksia apteekkiostoista  
Hoitoapulaiset   Työsuojeluohjelma     
Siivoojat/laitoshuoltajat   Turvallisuusselvitys  Virkistyspäivät n. 3-4 krt/v  
Keittäjät   Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma  Työvuorotoiveiden toteuttaminen  
Keittiöapulaiset   Lisäkoulutusta vuosittain  Päivittäiset yht.asioiden kesk.x2 tarvitt.  
Johtaja   Ensiapukoulutus 3v  Muistiot kaikille tiedoksi tärkeistä keskust.  
Mitoitus min. 0,6 tehostetussa   Alkusammutuskoulutus  Tietoa osast. väl:skype, puhelin,chat-vihko  
       Tiedotus budj,tilinpäätös,henk.tilinp,visiot  
       Jaetaan vuosikertomukset  
       Kehityskeskusteluja  
YHTEISTOIMINTAKUMPPANI         
Lahden kaupungin kotihoito, SAS, vanhusten palvelut   Apuvälinejakelu Lahti     
Hollola, Hämeenkoski, Orimattila, Heinola, Nastola, Asikkala jne.   Jalkahoitajan kotikäynnit     
Lahden keskusapteekki, annosjakelu, kotiinkuljetus   Parturi-kampaajan kotikäynnit     
Lahden kaupungin kirjasto, kotikassit   Hieroja     
Geriatrin kotikäynnit, tehostettu   Omaiset     
Terveyskeskus, laboratorio, lääkäri   Hallituksen asiantuntijajäsenet     
Kiinteistöhuolto